Sklepy Medyczne „Zdrowie” to detaliczny pion handlowy powołanej w 1999r przez Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych SA spółki Serwis Medyczno-Projektowy Sp. z o. o. Siedzibą spółki jest Toruń, spółka wchodzi w skład Grupy Kapitałowej TZMO SA.

Zadaniem Spółki jest prowadzenie działalności handlowej w zakresie sprzedaży wyrobów medycznych w wyspecjalizowanych sklepach medycznych pod marką „Zdrowie”.

Cechą szczególną naszej działalności handlowej jest prowadzenie sprzedaży środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych przy częściowej lub całkowitej refundacji ceny wyrobu przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Zawarte kontrakty pozwalają na pełną realizację zaopatrzenia klienta w wyroby chłonne, ortopedyczne, rehabilitacyjne.

W Sklepach Medycznych „Zdrowie” zatrudniamy specjalistów, których wiedza i doświadczenie służy naszym klientom. W profesjonalny sposób doradzają, sugerują rozwiązania w doborze wyrobu medycznego, co umożliwia szybszy powrót do zdrowia, poprawia chorym komfort leczenia i ułatwia sprawowanie opieki opiekunom.

poniedziałek-piątek 8:00-16:00